خانه / دسته‌بندی نشده / خرید ماینر در بانه ⛏️₿ ️قیمت ماینر استوک و آکبند در بانه

خرید ماینر در بانه ⛏️₿ ️قیمت ماینر استوک و آکبند در بانه

خرید ماینر در بانه با بهترین قیمت

09185324228 

ماینر بانه : دستگاه های ASIC دستگاه هایی هستند که برای انجام وظایف خاص طراحی شده اند. ماینرها یکی از این دستگاه‌ها هستند که برای استخراج ارزهای مجازی مختلف تولید می‌شوند. سازندگان ماینرها سخت افزار و نرم افزاری را برای افزایش عملکرد این دستگاه ها توسعه داده اند تا بتوانند تنها الگوریتم ها و سکه های خاصی را استخراج کنند.

ماینر بانه

مدل ماینر های موجود در بازار بانه

سایت ماینر بانه
نام کالا قیمت (تومان)
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3  8,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3v2  9,000,000
دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M3X 12.5Th  9,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9+ 9Th  9,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T9 Plus 10.5TH/s  9,800,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9.5 11.5Th  10,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M1  12,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th  12,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9  13,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Mini  14,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i 13.5Th  14,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9  15,500,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر S9 14Th  16,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14Th  16,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 14Th  16,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852  16,500,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 851  16,900,000
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 16Th/s  16,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13.5Th  18,000,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S9i 14.5Th/s  18,200,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14.5Th  18,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 18Th  18,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9k 13.5Th  20,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 18Th/s  20,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH  21,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 16Th  21,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 Hydro  22,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920  23,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH  26,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th  28,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer K5 1130GH  29,500,000
دستگاه ماینر لاوکور A1 25Th/s  29,500,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 24Th/s  29,700,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 17Th  30,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19Th  30,500,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F3 30Th/s  31,000,000
دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther B1 Plus  32,200,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921  33,000,000
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 32Th/s  33,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T 26Th  34,000,000
دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 32TH  34,900,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 24Th  35,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 20.5Th  36,750,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus  37,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus Plus  39,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T-30Th  40,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T15  40,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S15  41,300,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Terminator  41,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ EBit E11 30TH  42,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T HF+ 32Th/s  44,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 30TH  46,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 37Th  47,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9++ ZMaster  47,500,000
دستگاه ماینر علائدین ماینر T2 26TH  47,800,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10 33TH  49,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 36Th  49,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 38Th  50,000,000
دستگاه ماینر اسپای شاپ Aladdin L2 30TH  52,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1047 37TH  53,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5 40Th/s  56,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 28Th/s  56,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 40Th  65,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z11 135ksol/s  66,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 42Th  67,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5M 53Th/s  71,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 50TH  75,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 Plus 50Th  76,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 50Th  80,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9 ZMaster  86,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9+ ZMaster  88,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21  90,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 50Th  90,000,000
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U2 7Th/s  92,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 52Th  95,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 55Th  101,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 58Th  104,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 53Th  105,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 56Th/s  107,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 50Th/s  110,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 54Th  113,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 56Th  119,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 60Th  119,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 53Th/s  119,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 64Th  120,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 54Th  120,000,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S17 Pro 56Th  121,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 58Th  122,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 61Th  129,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 53Th/s  130,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 52Th  133,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 62Th  134,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 60Th  149,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 70Th  154,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 64Th  155,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17e 64Th  157,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 68TH  157,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 70Th  158,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 68Th  160,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 62Th  160,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 73Th  163,800,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 72TH  165,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 65TH  165,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 76Th  178,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 66Th  197,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 70Th  198,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 86TH  208,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T19 84Th  213,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 76Th  240,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 88TH  250,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 100TH  264,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer DR5  265,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 95Th  300,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15 420ksol/s  318,000,000
دستگاه ماینر اینو سیلیکون A10 Pro ETH 500MH  364,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th  380,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer D1  392,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 720MH  525,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 750MH  540,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A11 Pro ETH 2000Mh/s  790,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.16Gh  800,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.5Gh  830,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 39T  948,000,000

نکات مهم برای خرید تجهیزات ماینر; امروزه به دلیل صنعت پرسود بلاک چین، دانش رایگان دنیای ارزهای دیجیتال و بیت کوین به سرعت در حال افزایش است. و با افزایش دانش در مورد بلاک چین در اکثر افراد، درآمد بیشتری در این زمینه جستجو می شود. یکی از راه های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین استخراج ارزهای دیجیتال است که شامل مراحل مختلفی می باشد.

آموزش در زمینه استخراج ارز رمزنگاری شده یکی از اولین و مهمترین مراحل برای به دست آوردن اطلاعات کافی است. انتخاب نوع ارز دیجیتال برای استخراج یکی دیگر از مراحل مهم در استخراج است. یکی دیگر از دغدغه های ماینینگ، تهیه و انتخاب سخت افزار برای استخراج ارز دیجیتال یا ماینرها است.

خرید یک ماینر خوب و پرکاربرد

چگونه یک ماینر خوب انتخاب می کنید؟ هنگام انتخاب و خرید دستگاه ماینر برای سود بیشتر به چه نکاتی باید توجه کرد؟ سخت افزار استخراج خوب چه ویژگی هایی دارد؟ به طور کلی بهترین کیفیت دستگاه استخراج چیست؟ قبل از خرید دستگاه با کیفیت بهتر به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در این مقاله سعی داریم به برخی از این سوالات پاسخ دهیم و شما را با نکات مهم قبل از خرید ماینر آشنا کنیم.

این ماینرها در ازای پردازشی که انجام می دهند مقدار مشخصی ارز مجازی دریافت می کنند که می تواند تبدیل و خرج و همچنین تبدیل به پول نقد شود.

سخت افزار معدن مانند تمامی لوازم برقی به صورت آکبند و استوک به فروش می رسد و شما می توانید با توجه به نیاز و بودجه خود آنها را خریداری کنید. خرید ماینر آکبند برای راه اندازی مزرعه ماینینگ برای کسانی که توانایی مالی دارند مناسب است.

برای کسانی که پول کافی برای این کار ندارند، خرید سهام یا ماینرهای دست دومی که قیمت آنها بسیار کمتر است، توصیه می شود.

ماینرها توسط الگوریتم های مختلف برای استخراج سکه های خاص تولید می شوند. به عنوان مثال می توان به ماینر با استفاده از الگوریتم SHA-256، ماینر با استفاده از الگوریتم Equihash و ماینر با استفاده از الگوریتم Scrypt اشاره کرد.

این دو ماده معدنی با هش ریت های مختلف تولید می شوند تا بتوانید با توجه به نیاز خود آنها را خریداری کنید. به عنوان مثال، اکثر ماینرهای 2018 با قدرت پردازش 580 مگاهرتز، 14 پایه، 14.5 پایه، 16 پایه، 18 استند، 20 پایه، 20.5 پایه، و ماینرهای 2019 با قدرت پردازش 135 کیلوگرم تولید می شوند و 19 عدد ذکر شده است. . ، 19.5 غرفه و 24 استند.

شرکت های زیادی در زمینه تولید ماینر وجود دارند و سهام ماینرهای آنها در بازار موجود است. به عنوان مثال می توان به سهام ماینر بیت مین، سهام ماینر کنعان، سهام ماینر ایبانگ و استوک چیتا ماینر اشاره کرد. در این قسمت می توانید قیمت سهام ماینرها را مشاهده کرده و مشخصات آنها را بررسی کنید. همچنین می توانید ماینرهای استوک را مستقیماً از بانه خریداری کنید.

چرا خرید ماینر از بانه توصیه می شود؟

ماینرها مانند سایر لوازم برقی به صورت استوک یا مستعمل فروخته می شوند. ماینرهای مستعمل کار جدید مشابهی دارند، اما توجه داشته باشید که پس از مدتی تجهیزات الکتریکی فرسوده شده و ممکن است خراب شوند. بنابراین هنگام خرید ماینر استوک حتما دستگاه را به خوبی بررسی کنید.

قیمت ماینر استوک در فروشگاه های مختلف بسیار متنوع است اما می توانید با خرید ماینر استوک در دیجی بانه از اصالت و اصالت دستگاه مطمئن شوید.

قیمت ماینر استوک چقدره؟

قیمت ماینرهای آکبند به عوامل مختلفی مانند نوع پردازنده، فناوری ساخت پردازنده، تعداد هش ها و تراشه های استفاده شده در آن، سیستم تهویه مطبوع، میزان رم، نوع الگوریتم و سکه های قابل استخراج بستگی دارد. ماینرهای آکبند بسیار گران هستند، بنابراین افرادی که تازه شروع به کار کرده اند ممکن است برای صرفه جویی در هزینه تصمیم به خرید ماینرهای سهام بگیرند.

قیمت ماینرها به دلیل سخت افزاری که دارند بسیار کمتر از آکبند است. این قیمت در بانه ارزان تر است.

خرید ماینر استوک بهتر است یا آکبند؟

پاسخ به این سوال به عوامل مختلفی بستگی دارد. ماینرهای آکبند کمتر در معرض فساد و البته گران هستند. اما ماینرهایی با عملکرد مشابه و قیمت های بسیار پایین تر در بازار در بورس وجود دارند. در واقع، همه چیز به بودجه و نیازهای شما بستگی دارد، اینکه آیا می توانید ماینرهای جدید را برای راه اندازی یک مزرعه استخراج بپردازید یا نه. ماینرهای استوک با عملکرد مشابه و قیمت های پایین تر می توانند گزینه ای عالی برای راه اندازی مزرعه ماینینگ باشند.

یک سایت بسیار عالی در زمینه فروش انواع کارت گرافیک و ماینر در بانه به شما عزیزان معرفی میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *